OCEANPOWER FOOD
  oceanpower
China 中文 English English Germeny Deutsch Spain Español Japan 日本語 France Français Russian русский язык Arabia العربية Vietnam Tiếng Việt
slogan
Thị trường quốc tế
Mạng lưới kinh doanh
Liên kết quốc tế

 

 

Sale network


OceanPower luôn hoan nghênh quý khách hợp tác, cùng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, bền vững .


Middle East and Middle&North America:
Direct Line :+86-755-83869997
Tel No: +86-755-83300666 - 7127

Asia and Australia:
Direct Line : +86-755-83893553
Tel No: +86-755-83300666 - 7121

Africa and Latin America:
Direct Line : +86-755-83416392
Tel No: +86-755-83300666 – 7106

Europe:
Direct Line : +86-755-83891370
Tel No: +86-755-83300666 – 8908